Doc.Ing.arch. Gabriel Kopáčik,Dr.

1975-81 Studium Fakulty architektury Univerzity Bratislava

1981-88 Stavoprojekt Ostrava

od 1988 VŠ pedagog FA VUT Katedra Urbanismu, Ústav teorie urbanismu, Ústav navrhování ÚN5

od 1991 Soukromý projektant v oblasti urbanismu, územního plánování a obytných a občanských budov

1993 Autorizovaný architekt ČKA

1996 Spoluzakladatel ateliéru KO&SA

1997 Doktorát na FA VUT v Brně

2006 Docentura na FA VUT v Brně

 

Ing.arch. Josef Sátora, CSc.

1970-76 Studium FAST VUT, obor architektura a urbanismus

1977-79 Doktorandské studium (CSc.)

1980-96 Pedagog několika urbanistických ústavů FA VUT v Brně

1983/ 1986/ 1989  Stáže na univerzitách v Budapešti/ Římě/ Bělehradě

1988-89 Postgraduální studium v oboru Urbanismus a územní plánování na FA VUT v Brně

1995-2009 Pedagog Ústavu zahradní a krajinářské architektury, ZF MZLU v Brně

1996 Spoluzakladatel ateliéru KO&SA

2004 Autorizovaný architekt ČKA

od 2009 Pedagog Ústavu architektury, FAST VUT v Brně

 

Ing.arch. Radek Sátora

2002-2008 Studium Fakulty architektury VUT v Brně

2004-2005 Studium Fakulty architektury HTW Saarbrücken, Německo

2006-2007 Praxe v ateliéru Berger+Parkkinen, Vídeň

od 2008 Ateliér KO&SA