Nabízíme komplexní ARCHITEKTONICKÉ A PROJEKČNÍ SLUŽBY od vytvoření konceptu architektonického díla či urbanistické studie, přes VYPRACOVÁNÍ A VYŘÍZENÍ DOKUMENTACE ke stavebnímu povolení či ohlášení stavby až po zhotovení dokumentace pro provedení stavby a spolupráci v průběhu stavby až do její KOLAUDACE formou autorského dozoru. Provádíme INŽENÝRSKOU ČINNOST (zajištění veškerých vyjádření dotčených orgánů v konkrétním územním a stavebním řízení) a spolupracujeme s klienty při výběru dodavatele stavby.
Zaměřujeme se na PROJEKTY rodinných domů (nízkoenergetické domy, pasivní domy, dřevostavby atd.), bytových domů, komerčních staveb, staveb občanské vybavenosti, veřejných prostranství, interiérů a rekonstrukcí staveb. Rovněž zpracováváme územně plánovací dokumentace, urbanistické studie, regulační plány a odborné posudky v oboru URBANISMUS a územní plánování a další posouzení např. studie realizovatelnosti souborů staveb apod.
Naše projekty jsou založeny na koncepci ÚČELNÉHO DISPOZIČNÍHO A KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ a ekonomického způsobu realizace staveb. V maximální míře NASLOUCHÁME NAŠIM KLIENTŮM a dle jejich přání projekty rozvíjíme.
CENY PROJEKTŮ jsou individuálně kalkulovány, proto nás neváhejte kontaktovat. Zpracujeme vám nezávislou cenovou nabídku na požadované stupně dokumentace.