Náš ATELIÉR řeší kromě jiného projekty veřejných prostranství jako jsou náměstí, pěší zóny, nábřeží, projekty veřejné městské zeleně, parků, sadů, rekreačních a krajinných areálů včetně všech STAVEB MALÝCH ARCHITEKTONICKÝCH FOREM (čajové, rekreační altány, rozhledny, vyhlídky, atypická dětská a robinsonádní hřiště, a designové prvky městského mobiliáře).
Záleží nám na celkovém PROSTOROVĚ VÝTVARNÉM ŘEŠENÍ prostoru, kompoziční kvalitě, funkčním uspořádání řešeného území a výtvarné kvalitě jednotlivých prvků a materiálů veřejných prostranství. Máme dlouholeté zkušenosti s výukou studentů zahradní a krajinářské architektury.
Jsme držiteli komplexních „velkých autorizací“ České komory architektů pro obory architektura, územní plánování a krajinářská architektura.