AUTORSKÝ TÝM: S.Bohdalová, J.Sátora, R.Sátora
STAV: v realizaci od 07/2015
LOKALITA: Bojkovice, Zlínský kraj
1    2    3   
Projekt řeší revitalizaci veřejných prostorů centrální části města Bojkovice a to formou obnovy stávajících nevyhovujících a nevyužitých ploch. Cílem je fyzická revitalizace stávajících veřejných prostranství a jejich efektivnější využití. Záměrem je navázat na koncepci nového náměstí v  Bojkovicích a vytvořit tak ucelený systém na sebe navazujících veřejných prostorů v  centrální části obce s  atraktivním pobytovým využitím a vysokou frekvencí pěšího pohybu.

Řešené území se nachází v centrální poloze města, bezprostředně navazuje na nově zrealizované náměstí. Účelem projektu je vybudování kvalitních veřejných prostorů s  pobytovou funkcí a zklidněnou dopravou. Stávající území je využíváno jako veřejné prostranství a místní komunikace, obojí ve špatném stavu, součástí jsou parkoviště pro provizorní parkování na nezpevněné ploše, dále se zde nachází nekvalitní veřejná zeleň. V  ulici Mariánská jsou rampové schody zpřístupňující přilehlé rodinné domy, rovněž hodně využívané jako pěší trasa ke kostelu a hřbitovu.