RODINNÉ DOMY navrhujeme našim klientům vždy „NA MÍRU“ , - inteligentně hospodaří s energií a zachovávají maximální uživatelský komfort obyvatel domu. Domy navrhujeme na konkrétní pozemek. V úvahu bereme faktory jako orientace a velikost pozemku, krajinný ráz, povahu okolní zástavby, povětrnostní podmínky a další faktory..
V maximální míře nasloucháme našim klientům a dle jejich přání projekty rozvíjíme. RESPEKTUJEME NÁZORY A OSOBNOST KLIENTA a také jeho finanční možnosti.
PROJEKTY RODINNÝCH DOMŮ na míru dávají klientům jedinečnou možnost komunikovat s architektem už při samotném návrhu rodinného domu na rozdíl od typových projektů, kde se přistupuje ke kompromisům. Klienti můžou zasahovat do ceny stavby volbou materiálů, vzhledu a energetickou náročností objektu. Klient se může sám rozhodnout, zda by chtěl NÍZKOENERGETICKÝ, PASIVNÍ, ČI NULOVÝ DŮM, který mu časem investované peníze šetřením provozních nákladů vrátí.
U projektu rodinného domu je prvním stupněm dokumentace ARCHITEKTONICKÁ STUDIE , po níž následuje dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení či ohlášení stavby, DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY, PROJEKT INTERIÉRU a spolupráce v průběhu výstavby formou autorského dozoru.
Architektonická STUDIE JE prvním a nejdůležitějším krokem v projektu rodinného domu a základní rozdíl mezi typovým a individuálním projektem. Je to prakticky NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ČÁST DOKUMENTACE , která ušetří investorovi hodně financí při stavbě domu. Studie řeší dispoziční a hmotové řešení domu, velikost a pozice oken, materiálové a barevné řešení apod. Na základě studie je možné provést orientační propočet nákladů na celkovou realizaci rodinného domu vypočtenou z obestavěného prostoru. Ve studii si investor prověří funkčnost svého budoucího domu na skicách, výkresové dokumentaci a v neposlední řadě 3Dnávrhu či fyzického modelu.
DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ slouží pro účely získání rozhodnutí k umístění stavby. V některých případech lze sloučit stavební a územní řízení.
DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ je určena jako podklad pro získání stavebního povolení nebo ohlášení stavby, nebo také pro povolení stavby autorizovaným inspektorem.
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY slouží pro bezproblémovou realizaci stavby a obsahuje detailně rozpracované výkresy předešlého stupně projektové dokumentace.
Při výkonu AUTORSKÉHO DOZORU se dbá na to, aby realizační firma stavěla přesně podle projektu. Tento typ dozoru je důležitý v případě realizace architektonického díla, kde samotný ARCHITEKT DOHLÍŽÍ, aby jeho dílo bylo realizováno přesně dle jeho návrhu.