AUTOŘI: M.Cviček, R.Sátora
STAV: stavební povolení pro stavební obnovu
LOKALITA: Vápenná, Olomoucký kraj
1    2    3
Venkovský domek č.p. 98 v obci Vápenná stojí na pravém břehu říčky Vidnávky, je velmi vzácně uchovanou barokní lidovou architekturou Jesenicka z poloviny 18.stol., doplněnou empírovými přístavbami – zadní k říčce Vidnávce a v podélné ose objektu na severní straně. Jižní strana domku, otáčející se k pozdně baroknímu kostelu sv. Filipa v centru obce, má ozdobný barokní zvonový štít se stylizovanými kuželkami po stranách, vybíhajícími výrazně z hmoty štítu. Ve štítu je umístěn štukový kruhový medailon, Domek má hladkou omítku se zbytky několika vrstev starších nátěrů. Má barokní krov krytý šindelovou a břidlicovou krytinou a dochovaný hladce omítaný dymník. Domek měl zřejmě komínovou hlavu zakončenu zděnou klenutou stříškou stejně jako barokní chalupy kdysi v jeho okolí. Nad hlavním vstupem do domu je umístěn ve střešní rovině drobný oplechovaný vikýřek. V domku bývala snad již v 18. století zřejmě dobře zavedená hospoda, která se v 19. století rozšířila o zděnou přístavbu pro řezníka a o zadní přístavbu pro záchodky. Lepší hygienické podmínky a změny ve způsobu života vyžadovala i doba, což se projevilo např. taky ve způsobu vytápění a využívání celé budovy vč. podkroví. V domku č.p. 98 se změna projevila mimo jiné podklenutím dymníku a vybavením domku sporákem dochovaným dodnes.