AUTOR: R.Sátora
STAV: studie
LOKALITA: Čelákovice, Středočeský kraj
1
Pasivní rodinný dům Čelákovice je umístěn na okraji města na rozsáhlém pozemku s fantastickým výhledem do okolí. Projekt se zaměřil na úsporu energie, použití soudobých materiálů a nekonvenční dispoziční řešení. CO JE TO PASIVNÍ DŮM? "Pasivní domy jsou budovy s roční měrnou potřebou tepla na vytápění nepřesahující 15 kWh/(m2a). Takto nízkou energetickou potřebu budovy lze krýt bez použití obvyklé otopné soustavy, pouze se systémem nuceného větrání obsahujícím účinné zpětné získávání tepla z odváděného vzduchu (rekuperací) a malé zařízení pro dohřev vzduchu v období velmi nízkých venkovních teplot. Navíc musí být dosaženo návrhových teplot vnitřního vzduchu po provozní přestávce v přiměřené době. Současně nemá u těchto budov celkové množství primární energie spojené s provozem budovy (vytápění, ohřev TUV a el. energie pro spotřebiče) překračovat hodnotu 120 kWh/(m2a).... "