AUTORSKÝ TÝM: T.Abrahámová, P.Hendrych, E.Koniasová, J.Machát, M.Okleštěk, T.Pavlovský, M.Rašovská, J. Sátora, R. Sátora
STAV: v realizaci od 04/2014
LOKALITA: Bojkovice, Zlínský kraj
1    2    3    4    5
Projekt řeší výstavbu nového náměstí formou revitalizace stávající veřejné plochy, dočasně využívané jako parkoviště. Účelem je vybudování multifunkčního městského náměstí pro konání periodických společensko kulturních akcí ve venkovním prostoru a současně poskytnout oázu pro každodenní odpočinek obyvatel v klidovém prostředí s dostatečným množstvím zeleně při řece Olšavě. Dané místo bylo zvoleno z hlediska jeho umístění v centru města, ale taky na podkladě analýz frekvence pohybu obyvatel mezi stávající budovou „Penzionu“, objektem městského úřadu a okolní vybavenosti a tím možnosti každodenního pobytového využívání. Záměrem projektu je revitalizace dané plochy na centrální městský prostor, umožňující setkávání občanů a návštěvníků města v rámci kulturního a společenského vyžití. Předpokladem je rovněž zvýšení atraktivity a přitažlivosti města s přidanou výtvarnou a funkční hodnotou náměstí, díky níž zde bude možné nejen relaxovat, ale setkávat se při různých příležitostech a vytvořit tak místo s geniem loci, které posílí identitu města. Prostor náměstí je akcentován vodním prvkem se symbolickými sloupy, charakterizující svazek přičleněných obcí. Součástí řešeného prostoru je i návrh nové pěší lávky a autobusové zastávky s integrovaným prodejním stánkem. Kompozičním záměrem je vztah lávky a vodního prvku. Pěší lávka směřuje svou osou na střed vodního prvku a umocňuje tuto dominantu. Z náměstí se rovněž uplatňuje atraktivní vizuální kontakt návštěvníka s dominantou kostela. Dlážděné plochy jsou kombinací velkoformátové dlažby členěné tmavými pásy malé žulové kostky do tvaru vějíře. Přechodovým prvkem od kompaktní dlážděné plochy k řece je zatravněná dlažba (použití místního kamene z lomu v Bzové) v kombinaci s plochami květnatých luk charakteru bělokarpatského lučního porostu. Tato záměrná idea podtrhuje místní fenomén - to, že město Bojkovice je nástupní branou do CHKO Bílé Karpaty. Terasy na břehu Olšavy s funkcí sedacích schodů umožňují bezprostřední kontakt s vodní hladinou.