AUTOR: S.Bohdalová, J.Sátora, R.Sátora
STAV: studie
LOKALITA: Brno
1    2    3    4    5   
Cílem zadání byl průkaz možné funkční změny – výrobní objekty nahradit rezidenčním bydlením s doprovodnou vybaveností a hlavně sportovně rekreačním zázemím.

Urbanistická koncepce
Celé území areálu je členěno následovně:

  • tři prostorově samostatné segmety s plošnou podnoží v 1.NP pro doplňkové vybavení a parkování vozidel
  • čtveřice bytových bodových domů na každém segmentu, tvoří prostorové dominanty o výšce 10 – 13 NP;
  • návrhové řešení nepočítá s podzemním podlažím
  • Předpoklad průměrné velikosti bytu 2+kk o užitkové ploše cca 60 m2.
  • pochozí rekreační plochy jsou na úrovni terasy, kterou tvoří střecha komerčního a garážového podlaží
  • sportovní a rekreační zóna podél ulice Hradecká nabízí sportovní a rekreační vyžití pro všechny věkové kategorie obyvatel; základní ideou je sdílení pěší cesty, na kterou navazují funkčně specializované areály; součástí je víceúčelový objekt (správce, půjčovna sportovního nářadí, hygienické zázemí pro návštěvníky); základní sportovní plochou je tenisový kurt a víceúčelové hřiště pro rekreační míčové hry.; dále areál pro předškolní a školní děti