AUTOŘI: M.Cviček, J.Sátora, R.Sátora  
STAV: studie
LOKALITA: Bezděčí u Trnávky, Pardubický kraj
1    2    3   
Ideový návrh vychází z tradičního urbanistického uspořádání objektů, které je pro obec Bezděčí u Trnávky typické. Hlavní hmota stávající rychty je navržena k rekonverzi na polyfunkční objekt. Hlavní obnovovaný objekt bude doplněn v budoucích etapách o několik objektů v původní půdorysné stopě venkovské usedlosti a vytvoří tak v budoucnu významný areál, který bude nejen perfektně sloužit obyvatelům Bezděčí a okolních obcí, ale stane se vyhledávaným cílem rodin s dětmi, cyklistů, agroturistů a oblíbeným místem pro konání firemních akcí, svateb, jarmarků a dalších společenských akcí. Projekt přispěje ke zlepšení sociálního a ekonomického prostředí v lokalitě. Ideová studie se snaží prezentovat budoucí rozvojovou koncepci areálu, který je rozdělen na 4 projekční a stavební etapy.

Předmětem řešení ideové studie je historicky typicky dochovaný patrový dům, který lze zařadit do typu mladší dům Českomoravské vrchoviny budovaný od 1.poloviny 19. století. Je zděný, střecha je kryta  keramickou nebo pro oblast Zábřežské vrchoviny typičtější břidlicovou krytinou. Zděná stavba domu směřuje k  těsnějšímu situování staveb po obvodu rozlehlejšího dvoru. Uzavřený dvůr je zde tvořen konstrukčně spojenými obytnými a hospodářskými stavbami.