AUTOŘI: J. Sátora, R. Sátora 
STAV: dokončena dokumentace pro provádění stavby
LOKALITA: Brno, k.ú. Slatina
WEB: www.eastgate.cz
1    2    3
Navrhovaná stavba polyfunkčního souboru navazuje na dokončovanou část obytného souboru Šmahova. Cílem bylo logické sevřené uspořádání domů podél ulice Řipské. Souvislý koncept zástavby podporuje urbanistické hodnoty městské rušné třídy. Oproti jiným nevýrazným solitérním objektům v této ulici vytváří svým výrazem určitý specifický charakter a také patřičné měřítko staveb ve výtvarné jednotě spolu s výhledově plánovaným domem X. Prostorově kompaktní celek současně přispívá k odhlučnění přilehlých bytových domů.