AUTOŘI: S.Bohdalová, P.Kaděra, J.Sátora, R.Sátora  
STAV: studie
LOKALITA: Písek
1    2    3    4    5
Stavební hmota svým umístěním v severozápadní části řešeného území využívá logické napojení na městskou hromadnou dopravu v Burketově ulici (z úrovně 2.NP) se vstupem do celého areálu a vzdaluje se více od rušné železnice. Zastávky MHD jsou přímo propojeny s navrženým veřejným prostranstvím, odkud se vstupuje do objektu. Druhý vstup je z nižšího podlaží z východní strany objektu a je určen hlavně pro návštěvníky s přístupem z navrhovaného kapacitního parkoviště a pro ty, kteří přichází pěšky z jihu (předpokládá se nově realizovaný průchod od výstaviště).

Prostorová návrhová koncepce využívá svažitého terénu orientovaného k jihu, je zde rovněž venkovní doplňkový program bazénu v uzavřeném, relativně klidovém prostředí. Venkovní areál je od rušné Burketovy ulice odcloněn hmotou navrženého objektu. Z východní strany je od železnice a fotbalového stadionu odcloněn objektem venkovních šaten, na které navazuje terénní modelace, vytvářející optickou a hlukovou clonu.

Navržený objekt je rozčleněn do pěti samostatných funkčních celků, které jsou vzájemně provozně propojeny. Krajní dvě stavební hmoty jsou zapuštěny do terénu a zbylé tři hlavní hmoty vytváří vnější obraz drobnějších hmot, nenarušující stávající urbanistickou strukturu. Přitom je naplněn rozsáhlý stavební program. Sklonité střechy orientované protisměrně jsou doplněné vegetačními úpravami, vytváří tvarovou kompoziční hru. Zároveň působí jako výrazný solitérní objekt, dobře zapamatovatelný, s orientační úlohou v urbánním prostoru. Z hlediska širšího územního kontextu má dominantní pozici historický objekt Lesnické školy.

Jižní část areálu je využita pro venkovní rekreační aktivity plaveckého areálu s plochami pro slunění a specifickou doplňkovou rekreační nabídkou.